Reptiler och Grodor

Herpetofauna animal group innehåller se alla reptiltillbehör här på snorbilligt.se och Grodor. Nya Zeeland har tuatara, geckos, skinks och fyra arter av infödda groda.

Djurgruppen som innehåller reptiler och Grodor kallas herpetofauna. Nya Zeeland har tuatara, geckos och skinks, och fyra arter av inhemska groda (pepeketua) i denna grupp.

Nya Zeelands infödda grodor / pepeketua tillhör släktet Leiopelma, en gammal och primitiv grupp grodor som har förändrats mycket lite på 70 miljoner år.

Det finns många olika typer av se alla reptiltillbehör här på snorbilligt.se i världen. I Nya Zeeland har vi bara geckos och skinks.

Tuatara är sällsynta, medelstora reptiler som bara finns i Nya Zeeland. De är de sista överlevande av en ordning av reptiler som blomstrade i en ålder av dinosaurierna.

Rapportera en observation, eller sök i databasen för beskrivningar, livsmiljöinformation och distributioner av grodor, ödlor och reptiler.
Nya Zeeland Hot klassificeringssystem (NZTCS)

Nya Zeelands Hotklassificeringssystem används för att bedöma hotstatusen för vår taxa (arter, underarter, sorter och forma).
Leave a Reply

Your email address will not be published.